Повечето хора искат WordPress сайта им да се зарежда от основния уеб адрес (напр http://example.com ), но същевременно не искат цялата бъркотия от файлове на WordPress да е в  основната /root/ директория. WordPress ви позволява да го инсталирате в поддиректория, но сайта да се зарежда от основния ви уеб адрес. При началното инсталиране на WordPress имате възможност да му зададете дали да се инсталира в основната директория на хостинга /сървъра или в собствена поддиректория, но ако решите можете да промените това и по-късно. Това може да е продиктувано от различни съображения, например в основната директория вече имате инсталиран уеб сайт, но желаете да мигрирате към WordPress, като същевременно искате да запазите ранга си в търсенето на Google. В този случай е добре да инсталирате WordPress в поддиректория, като адреса на който ще се зарежда примерно ще е http://example.com/име-на-поддиректория/ и на по-късен етап да го пренасочите към основния уеб адрес http://example.com/, като същевременно редиректнете и стария сайт към новия. А може просто на хостинг акаунта/сървъра да са качени няколко сайта и да искате за по-голяма прегледност всеки да си е в отделна папка. Но да не се отплесваме. Как можем да преместим/пренасочим един WordPress сайт от основната директория в поддиректория и обратно? Това ще разгледаме в следващите редове.

  1. Преместването от Root в собствената си директория

Първо създаваме новата директория в която ще преместим основните WordPress файлове (ще използвам /WordPress/ в нашите примери). След това влизаме в административния панел на сайта Настройки > Общи в полето за WordPress адрес (URL): променяме адреса на място където сме преместили основните WordPress файлове. Пример: http://example.com/wordpress

В полето за Адрес на сайта (URL): оставяме същия URL или ако е различен –  URL на главната директория например: http://example.com

change-root-directory-1

Кликнете върху Запазване/Save Changes . (Не се тревожете за съобщението за грешка и не се опитвайте да видите в блога си в този момент! Вероятно ще получите съобщение че файловете не са намерени.)

Преместете вашите WordPress основни файлове в новата директория която създадохте (WordPress).

Копирайте index.php и .htaccess файловете от директорията WordPress в главната директория на вашия сайт (блог). Ако .htaccess файл е невидим, може да се наложи да настроите вашия FTP клиент да се показват скритите файлове . Ако не използвате приятелски Пермалинковете,  може и без .Htaccess файл. Ако използвате WordPress на (IIS) сървър Windows и използвате приятелски Пермалинковете, ще имате web.config вместо .htaccess файл в основната директория на WordPress. За index.php файл инструкциите остават същите, копираме index.php файла в основната директория. Файлът web.config обаче трябва да бъдe третиран по различен начин от файла .htaccess – той трябва да бъде преместен в  основната директория..

Отворете index.php файл от основната директория с любимия си текстов редактор и направете следните промени в реда който виждате по-долу:

require( dirname( __FILE__ ) . ‘/wp-blog-header.php’ );

добавете името на директорията в която преместихте основните файлове на WordPress:

require( dirname( __FILE__ ) . ‘/wordpress/wp-blog-header.php’ );

change-root-directory-2

Сега вече входа към административния панел на сайта ще ви е на следния  http://example.com/wordpress/wp-admin/ като example.com е името на вашия домейн.

Ако сте настроили Пермалинковете , отидете в панела Постоянни връзки и актуализирайте Permalink структурата. WordPress автоматично ще актуализира вашия .htaccess файл, ако има съответните права за файловете. Ако WordPress не може да ги презапише автоматично в .htaccess файл, той ще ви покаже новите правила и вие ще трябва ръчно да ги презапишете във вашия .htaccess файл (в основната директория където копирахте и index.php файла).

  1. Когато сте инсталирали сайта от самото начало в поддиректория, но желаете да го пренасочите към основния уеб адрес – http://example.com.

Ако вече имате инсталиран WordPress в своя собствена директория (например, http://example.com/wordpress ), стъпките са аналогични като в горния случай:

От административния панел на сайта Настройки > Общи > в полето за WordPress адрес (URL): адреса остава същия. Пример: http://example.com/wordpress

В полето за Адрес на сайта (URL): въвеждаме URL на основната директория например: http://example.com

change-root-directory-1-2

Кликнете върху Запазване/Save Changes . (Не се тревожете за съобщението за грешка и не се опитвайте да видите в блога си в този момент! Вероятно ще получите съобщение че файловете не са намерени.)

Копирайте index.php и .htaccess файловете от директорията WordPress в главната директория на вашия сайт (блог адрес). Входът към админ панела на сайта си остава същия http://example.com/wordpress/wp-admin/

Отворете index.php файл от основната директория с любимия си текстов редактор и направете следните промени в реда който виждате по-долу:

require( dirname( __FILE__ ) . ‘/wp-blog-header.php’ );

добавете името на директорията в която преместихте основните файлове на WordPress:

require( dirname( __FILE__ ) . ‘/wordpress/wp-blog-header.php’ );

change-root-directory-2

Ако сте настроили Пермалинковете , отидете в панела Постоянни връзки и актуализирайте Permalink структурата. WordPress автоматично ще актуализира вашия .htaccess файл, ако има съответните права за файловете. Ако WordPress не може да ги презапише автоматично в .htaccess файл, той ще ви покаже новите правила и вие ще трябва ръчно да ги презапишете във вашия .htaccess файл (в основната директория където копирахте и index.php файла).

Воала! Сайтът ви вече зарежда от основния ви уеб адрес, примерно http://example.com

Ако имате изградени вътрешни връзки в сайта, след всички тези действия ще трябва да ги преработите ръчно.

Имайте предвид, че при някои от тези действия сайта ви няма да е видим за потребителите за това е хубава да се извършат в условията на ниска активност, например, в средата на нощта.

На следните връзки е обяснено подробно как да се променят специфични директории в рамките на WordPress:

 

Източник: WordPress Codex

Pin It on Pinterest

Share This