Мониторинг

Периодичен мониторинг и системно оптимизиране на сайта ви.

Оптимизиране на кода

Отстраняване на бъгове и грешки в кода. Обновяване на визия и модули.

Защита от хакери.

Защита от хакерски атаки и зловреден софтуер. Създаване на бекъпи.

цени за поддръжка

Цени за техническа поддръжка на сайт

Техническата поддръжка на уеб сайт и SEO поддръжка са взаимосвързани   и допълващи се процеси, но не са напълно идентични. Техническата поддръжка на уеб сайта е насочена към редовно обновяване на информацията, публикуване на нови статии, отстраняване на несъществуващи или повредени линкове, отстраняване на бъгове, защита от хакери и др. Всички тези процеси имат пряко отношение към по-добрата оптимизация на сайта, но SEO поддръжката е много по всеобхватно понятие и включва много по-вече инструменти и похвати които сме описали подробно тук и тук. Ако трябва да се обобщи с две думи техническата поддръжка на уеб сайт са вътрешни процеси свързани с редовно обновяване на информацията и отстраняване на технически неизправности, докато основната цел на SEO поддръжката е насочена преди всичко към външното представяне на сайта в глобалното интернет пространство и класацията в резултатите на виртуалните търсачки. Предвид горното в цената на пакетите за SEO оптимизация ние сме включили като бонус и техническа поддръжка на сайта.

Като отделна услуга нашите цени за техническа поддръжка на уеб сайт зависят от ред фактори като големина на сайта, брой страници, брой публикации на месец, интензивност на интернет трафика, честота на извършване на промени по съдържанието /при медийни сайтове – броя на изображенията и клиповете които се публикуват/ и др.

Абонаментните ни планове за поддръжка на уеб сайт са обвързани с Минималната работна заплата в Република България и представляват процент от МРЗ в зависимост от горе изброените фактори, а именно: 

Сайтове с информативен и презентационен характер:

  • До 10 броя основни страници – 10% от МРЗ за РБ
  • От 10 до 49 бр. основни страници – 20% от МРЗ за РБ
  • От 50 до 99 бр. основни страници – 50% от МРЗ за РБ
  • От 100 до 200 бр. основни страници – 1 /една/ МРЗ за РБ
  • Над 200 бр. основни страници – по договаряне.

Онлайн Магазини:

  • До 99 продукта – 20% от МРЗ за РБ
  • От 100 до 999 продукта – 50% от МРЗ за РБ
  • От 1000 до 4999 продукта – 1 /една/ МРЗ за РБ
  • Над 5000 продукта – по договаряне

Дефиниция за основна страница – основна страница в уеб сайт е страница която е част от постоянната структура на уеб сайта и съдържа информация от първостепенно значение, в т. ч. Началната страница на сайта. Примери – Начало, За нас, Услуги, Продукти, Портфолио, Контакти, Блог и др., както и техни подстраници които са неизменна част от структурата на сайта.

При определяне броя на страниците се взема предвид колко езика поддържа сайта предмет на поддръжка. Всяка езикова версия се брои за отделна страница.

При промяна на МРЗ за страната таксата за абонаментна поддръжка се индексира автоматично с процента на увеличение или намаление на МРЗ, освен ако не е договорено нещо друго. Индексацията на таксата за абонаментно обслужване се оформя с анекс към договора за абонаментно обслужване.

Предоставянето на услуги по поддръжка на уеб сайт се оформя с договор за абонаментна поддръжка по образец, съдържащ подробно описание на договорените параметри между възложителя в лицето на клиента и изпълнителя в наше лице. Заплащането се извършва по банков път след издаване на фактура за извършените услуги.

Не се притеснявайте

Чувствайте се свободни да ни пишете по-всяко време! Ние ще отговорим своевременно на всичките ви въпроси.