Пандемията от Коронавирус COVID-19 се очертава като най-катастрофичното събитие на нашето време. В условията на глобална икономика в която всички играчи са взаимно свързани и зависими, парализата която наблюдаваме по отношение на икономическите процеси в следствие на повсеместните карантини и рестрикции които налагат всички правителства по света е без аналог в световната история. Това ограничава движението на стоки и услуги по безпрецедентен начин. За един месец цялата световна икономика се блокира  – въздушен транспорт, наземен транспорт, туризъм, търговия на едро и дребно – няма отрасъл който да не е засегнат. Действията на националните правителства се изразяват масово в 2 неща – налагане на карантинни и ограничителни мерки и теглене на допълнителен държавен дълг за да покрият дефицитите в следствие на неработещите икономики.

До какво ще доведе това в следващите 5-6 месеца? Резервите ще свършат, безработицата вече е факт, ще започнат масови фалити на бизнеси. Какви ще са ефектите в средносрочен план – в следващата 1–1.5 г.? Ще настъпи невиждана хиперинфлация и то в световен мащаб, в следствие безконтролното печатане на пари и емитиране на държавен дълг в невиждани мащаби.

Катастрофичния сценарий е, че долара ще се обезцени тотално, а вероятно Еврото в качеството си на общностна валута просто ще престане да съществува. Виждаме какво се случва в момента в Евросъюза – границите се затвориха, всеки се спасява поединично, липса на каквато и да е обща стратегия за справяне с кризата, а Виктор Орбан в Унгария вече управлява с укази в унисон с най-добрите тоталитарни традиции от близкото минало.

В следствие на горните тенденции САЩ ще зачеркнат огромна част от външния си дълг и то съвсем безнаказано. От друга страна ние най-накрая ще се изравним по стандарт на живот със събратята ни от Западна Европа. Просто защото те ще слязат на нашето ниво, че може и по-зле.

Какво става в нашия двор?

До момента дали заради навременните карантинни мерки на правителството и кризисния щаб или заради наследени такива от миналото като масовата имунизация с БЦЖ заразата определено не може да се измерва с темповете в Западна Европа. Но по отношение на спасителните мерки за икономиката не правим изключение – там сме абсолютни щрауси. Заровили сме си главите в пясъка, от време на време фин.мин. Горанов изцвъква някоя простотия като мярката 60:40 или лафа за маргиналиите и това е.

Какви ще са последиците от всичко описано по-горе в световен мащаб – невиждано обезценяване на световните валути. Масова загуба на спестяванията и обедняване на населението. Ликвидиране на средната класа и ограничаване на свободите на хората. Залеза на демокрацията и неолиберализма.

Да ама ние този филм вече сме го гледали няколко пъти – Лукановата зима, Жан-Виденовата зима, Иван-Костовите изпълнения, Царя дето ни „оправи“ за 800 дни, гея Станишев, Пъдаря на царя, Орешарски и КТБ, покрай всички тях Хилядолетния Доган с ПееФски и пак Пъдаря-Пожарникар…

Какво можем да направим и то в спешен порядък? Като за начало трябва да се откачим от Еврото. Така или иначе то ще потъне, даже и да не изчезне. Валутния борд е архаизъм и то наложен не от някой друг а от МВФ – апологетите на М. Фридмън и Чикагската школа. Няма да се впускам в икономически спорове, но в условията на криза идеите на Дж. М. Кейнс са много по-адекватни и приложими.

Но да оставим Кейнс и Фридман на миналото където им е мястото.

Какво е уникалното в нашата ситуация? Това е технологичния напредък който сме постигнали. Интернет и телекомуникациите и възможностите които ни  предлагат не са имали аналог в предишни кризи от подобен тип.

България в това отношение е на едно от челните места по интернет свързаност. Поне в едно нещо да сме първи. Имаме и много кадърни ИТ специалисти.

Има ли технология която може да ни спаси от кризата на обезценяване на валутите /хиперинфлацията/? Има.

Тази технология дори не е толкова нова и я ползваме масово от години. Това е Блокчейн технологията и Криптовалутите основани на нея.

Какво е особеното на блокчейн технологията?Блокова верига или блокчейн (транслитерация от английски: Blockchain, получено от block (на български: блок) и chain (на български: верига)), е метод за съхранение на информация в компютърна мрежа, който представлява непрекъснато растящ списък от компютърни записи, наречени „блокове“, свързани помежду си и кодирани криптографски.

Всеки „блок“ съдържа информация за предходния „блок“ и е удостоверен за време. Това осигурява хронологична цялост („integrity“) на веригата назад до първия „блок“. Тази технология е замислена като гарантираща сигурност чрез самия си дизайн, защото не позволява модифициране на данните. Така в нея могат да се записват транзакции между двама участници по начин, който е устойчив и подлежи на проверка. Типично блоковата верига се съхранява в мрежата в разпределен вид (с физически копия върху отделни компютри) и не съществува едно-единствено „главно копие“. Участниците в мрежата са равноправни (peer to peer) и спазват определен протокол за валидиране на новите „блокове“. Веднъж валидиран и записан, никой „блок“ не може да бъде променян, без да се променят всички следващи го „блокове“.

Концепцията е родена от разпределената база данни в биткойн, но може да се прилага и в други случаи на удостоверените услуги, като проверка на самоличност, различни събития, медицински картони[5][6] и др. Виж Уикипедия

Какви са особеностите на Криптовалутите?Криптовалутите са основани точно на тези качества и характеристики на блокчейн технологията – децентрализираност, сигурност благодарение на криптирането на транзакциите, независимост от централните правителства. Освен това крипто валутите от класически тип като Биткойн са имунизирани от инфлация. Защо? Ще обясня по-долу.

Криптовалутата е платежна система с отворен код, основана на P2P разпределена мрежова архитектура, подсигурена от блокчейн технология, наричана виртуална валута или криптовалута, както е популярно. Това е споделена в Интернет счетоводна система за поддръжка на индивидуални сметки. Тя работи на принципа на P2P мрежа със софтуер с отворен код, която е напълно децентрализирана и не е под контрола на някоя институция като например централна банка.

Основен елемент от платежната система е публичният регистър на транзакциите (т.нар. „счетоводна книга“, на английскиpublic ledger). Той представлява публичен списък на всички извършени транзакции и е реализиран като блокова верига. Данните се записват във файл на всички компютри участващи във валутната мрежа, а количеството валута е балансът по индивидуалната сметка в него. Това позволява на всеки потребител да провери валидността на всяка транзакция и да разглежда цялата история от стартирането на мрежата. За функционирането и защитата на платежната система се използват криптографски методи, а автентичността на всички транзакции е защитена с цифрови подписи. Регистърът се съхранява в партньорската мрежа на всеки 10 минути. Потвърждението на записването на бъдещи транзакции (сделки) прави тези преди тях все по-неизменни. Класическите криптовалути от типа на Биткойн са имунизирани срещу инфлация поради самата си същност – има установена горна граница заложена предварително в протокола им. Т. е. ако приемем съвсем условно, че заложим горна граница от 20 млд. Крипто единици, те няма как да бъдат надвишени и да се емитира безконтролно валута както при стандартните валути, просто защото математическия алгоритъм няма да го позволи.

Как може да послужи блокчейн тахнологията в нашия случай?

  • Откачаме се в спешен порядък от еврото – ликвидираме валутния борд. Той и без това ще е лишен от смисъл до 1 година;
  • Създаваме собствена криптовалута от децентрализиран тип, която не е на подчинение на Централната банка или Правителството.
  • Забива се горна граница на емитируемите валутни единици – по същество нищо различно от настоящия валутен борд;
  • Променя се закона за Централната банка на която се вменяват чисто контролни функции по отношение на монетарната политика, чиято цел е да влияе и контролира волантилноста на криптовалутата /което се отчита като недостатък на всички крипто валути/ чрез индиректни интервенции на паричния пазар. – също не особено различно от настоящите и функции и прерогативи.

Ефекти които ще се постигнат:

  • Избягване на хиперинфлационите процеси в следствие на световната икономическа криза;
  • Избягване на загубата на спестявания и източване на националното богатство и концентрирането му в лицето на малка група от хора;
  • Независимост на паричната политика;
  • Криптовалутата има характеристиките на златен стандарт поради ограничеността си;
  • 100% конвертируемост на националната валута.
  • Блокчейн технологията може да има и много други държавни и обществени приложения – удостоверителните услуги, като проверка на самоличност, различни събития, медицински картони и т. н.

Автор: Драгомир Купринджийски

Авторът на статията е магистър по финасов мениджмънт от СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов.  Собственик, и управител на софтуерна фирма в лицето на Студио за уеб дизайн D-Soft, с 20 години опит в частния бизнес и публичните финанси.

Ползвани източници: Уикипедия