CMS с отворен код срещу индивидуален проект за сайт с персонализиран код.

Реалните разходи за създаване и поддръжка на нов уеб сайт трудно могат да бъдат оценени еднозначно дори и от най-добрите сред професионалните уеб разработчици. Използвайки методологията „Общо разходи за проекта“ (ОРП), трябва да отчетем както преките, така и косвените разходи за функциониране на уебсайта, а не просто да се наблегне на първоначалните разходи за изграждането му. В тази статия ще сравним какви са разходите за създаване на уеб сайт с най-популярните CMS с отворен код като WordPress, Joomla и Drupal срещу къстъм проект с персонален код.

Има някои ключови съображения, които трябва да вземете предвид преди да се потопите в изграждането на уебсайт:

  1. Отворен код срещу собствен лиценз
  2. Създаване и управление на уеб съдържание
  3. Препроектиране и актуализиране на съдържанието
  4. Бъдещи ъпгрейди и дълголетие
  5. Дългосрочни спестявания

Персонализиран код – необходимост от миналото?!

индивидуален проект за сайт

Притежаването на персонализирания код за уебсайта Ви има свои собствени плюсове и минуси, а в някои случаи може да се окаже най-изгодният избор в зависимост от нуждите на Вашия уебсайт. Ако сте попитали уеб разработчици преди няколко години дали да изберат персонализирана рамка или CMS с отворен код при изграждането на уебсайта, те биха ви казали, че възможностите и характеристиките на уебсайта с отворен код CMS ограничават уебсайта, докато при персонализираното кодиране е възможно да се адаптира към всякакви нужди и изисквания. Това се променя с бързи темпове, тъй като софтуерът с отворен код започна бързо да се развива и да заема все по-голям дял в индустрията. Например експоненциалният растеж на Drupal и неограниченото пространство за мащабируемост станаха доста впечатляващи и трудни за пренебрегване за големите организации. Понастоящем, Drupal служи като директен конкурент на концепцията за персонализиран код: хората могат да интегрират, обработят и променят CMS, за да получат точните резултати, които очакват за уебсайта си. С въвеждането на Drupal 8 в CMS-а са интегрирани нови приложно-програмни интерфейси (API), които позволяват поддържането на необвързан Drupal сайт чрез API на Restful Web Services, повишават потребителския опит чрез по-бързо рендиране на страници и по-добри протоколи за кеширане, както и API за преобразуване на Drupal, езика на уебсайта ви в зависимост от местоживеенето на посетителите – неща, които биха били възможни само чрез персонализиран код в миналото. Да не говорим, че изграждането на персонализиран код е непрактично, тъй като в повечето случаи ползите, които CMS-a с отворен код извежда – мащабируемоста на обичайната рамка, в крайна сметка спестяват време и пари на фирмите и организациите.

  1. Отворен код срещу собствен лиценз

Избирането на система за управление на съдържанието (CMS) за уебсайт е едно от основните решения, които трябва да се вземат, преди да продължите да взимате други решения. Когато говорим за CMS, има две насоки, които дадена компания може да предприеме: използване на CMS с отворен код, като WordPress, Joomla и Drupal или лицензиран със собствен софтуер. Ако дадена организация избере Персонален код, трябва редовно да инвестира в ИТ отдела, който да се погрижи за внедряването на нови функции, актуализации и поддръжка на уебсайта. Open Source CMS непрекъснато се развиват и бъговете се откриват и фиксират по-бързо, благодарение на големите общности от разработчици, които работят за подобряване на CMS. Компаниите имат свободата да го управляват на множество уеб сайтове, което води до значително намаляване на разходите и адаптиране на софтуера към изискванията на бизнеса. Освен това, за да увеличат допълнително функционалността и удобството на CMS, организациите могат да изберат да използват персонализирани модули, които дават възможност за управление на съдържанието чрез Drag and Drop. Например модулът Glazed Builder в момента е един от най-мощните редактори на Drupal и е безпроблемно интегриран както с Drupal 8, така и с Drupal 8 и 7. С него могат да се създават всякакви шаблони и оформления без напрактика да се налага да използваме кодиране. В сравнение с разходите за лицензен софтуер, разходите за CMS с отворен код са практически минимални, CMS-а е по-гъвкав и дава на организациите силата и свободата да изграждат всякакъв вид уебсайт без непременно да ползват услугите на програмисти.

  1. Създаване и управление на уеб съдържание

Създаването и управлението на съдържанието е неразделна част от ежедневието на големите уебсайтове и не само. Всеки CMS с отворен код осигурява необходимите инструменти и гъвкавост за създаване на нови страници или редактиране на вече съществуващи. В много случаи това все още ще изисква съдействие от разработчик, който ще отговаря за обработката му, но това не е задължително. Благодарение на разработката на редактори на съдържание и строители на страници като Gutenberg, SP Page Builder и Glazed Builder, управлението и създаването на съдържание е нещо, което всеки може да направи, без да разчита на ИТ специалист. Те премахват необходимостта от преминаване през отдел ИТ всеки път, когато трябва да се направи промяна в съдържанието на уебсайта. Това също така драстично намалява ИТ разходите и спестява ценно време, като и двете могат да бъдат реинвестирани в други активи на компанията, за да осигурят по-голяма стойност на потребителите.

  1. Препроектиране и актуализиране на съдържанието

Уеб средата непрекъснато се развива и се променя с бързи темпове. Заедно с него нараства и очакванията на клиентите по отношение на потребителското изживяване и стойността, която може да им предостави уебсайта. За да се позиционират и задържат пред конкуренцията, фирмите трябва периодично да обновят цялостния облик на уебсайта си и да продължат напред, като въвеждат нови функции, които редовно навлизат в интернет. Също така е важно систематичното актуализиране на съдържанието, за да се поддържа актуална и интересна информация за посетителя. При изграждането на уебсайт е необходимо да се сравнят дългосрочните разходи и наличните инструменти, необходими за препроектиране на уебсайта и актуализиране на съдържанието. Софтуерът с отворен код блести, когато става дума за овластяване на организациите в този аспект. Освен това организациите могат да внедряват вече създадени теми, които отговарят на техния бизнес модел или да  създават персонализирани уникални теми, като използват строители на страници.

  1. Бъдещи ъпгрейди и дълголетие

Уебсайтът може да е актуален максимум между 2-5 години, преди да се нуждае от нов дизайн или да бъде изцяло обновен. Стимулите, които мотивират бизнеса да подобри своите цифрови активи, могат да включват: причини за сигурност, датиран уеб сайт, отговарящи на изискванията на Google SEO или необходимостта да се поддържат актуални с новите технологии, които се появяват всяка година. Изграждането на организационни уеб сайтове на платформа с отворен код, която предоставя възможността да бъде разширена и пригодена, за да отговори на най-новите тенденции в уеб технологиите, ще се окаже жизненоважен, когато дойде време за надграждане на уеб сайта. Това също така ще премахне възможността да започне изграждането на уебсайта от самото начало, само защото ядрото на което е изграден от самото начало, не позволява скалируемост. Известно е, че WordPress, Joomla и Drupal са на върха на индустрията, когато става дума за ъпгрейди и пространство за бъдеща мащабируемост. На тяхна основа са изградени над 75% от всички сайтове в уеб пространството.

  1. Разходи за CMS с отворен код и дългосрочни спестявания

Анализирането на общите разходи за изграждане и поддържане на уебсайта Ви, преди да започнете да го създавате, ще спести на организацията ви много пари и време в дългосрочен план. Тези спестени ресурси могат да бъдат реинвестирани в други фирмени аспекти, които ще добавят стойност както за бизнеса, така и за крайния потребител. Разходите за поддържане на уебсайта ежедневно биха могли да бъдат значително намалени с помощта на софтуер с отворен код като WordPress, Joomla и Drupal. Добър пример е случаят с Georgia Technology (GTA), Когато GTA реши да мигрира 65 уеб сайта към Drupal, тя доведе до 65% намаление на оперативните разходи на платформата, а разходите, свързани с поддръжка, намаляха съответно с 75%. В дългосрочен план разходите за опериране на уебсайт с лицензиран софтуер /персонален код/ надхвърлят разходите за CMS с отворен код. Освен ако не съществуват много специфични изисквания за проекта на уебсайта Ви, които могат да бъдат постигнати единствено със персонален /къстъм/ код, платформите с отворен код ще изиграят голяма роля за минимизиране на общите разходи за собственост на  всеки бизнес уебсайт.

В заключение – системите с отворен код се развиха и промениха много през последните 10-12 години. Те вече не поставят рамки и ограничения за изграждане на какъвто и да е проект за уебсайт – напротив. В тяхно лице ние имаме едни стабилни и мащабируеми ядра на която основа можем да изградим всякакъв тип уеб сайт, като същевременно спестим много пари за труд и разработка на един индивидуален проект. Те имат всичко необходимо за изграждане на един представителен и сериозен уеб сайт – система за управление на съдържанието, визуални редактори за изграждане на оформлението и много сериозна екосистема от допълнителни модули за надграждане и добавяне на нови функции. Зад тях стоят сериозни общности от разработчици с което ни гарантират дълговечност и скалируемост на проекта.

Разходите за изграждане на уебсайтове на основата на платформа с отворен код винаги са в пъти по ниски от колкото на такъв с персонализиран код и лицензен софтуер.

Използвани източници: ЦЪК